Sleufloze technieken

In Nederland wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van sleufloze boortechnieken voor de aanleg van kabels en leidingen in de ondergrond.

  • Sleufloze technieken hebben grote voordelen ten opzichte van de traditionele aanleg van kabels en leidingen in gegraven sleuven.
  • Het wordt veel gebruikt bij niet-onderbreekbare infrastructuur, zoals waterwegen, dijklichamen, andere leidingen en spoor, bij goede uitvoering van sleufloze technieken is dit mogelijk zonder dat er schade aan de aanwezig infrastructuur optreedt.
  • Stagnatie van verkeer bij aanleg van kabels en leidingen wordt voorkomen door gebruik van sleufloze technieken.
  • Ook is de kans op verspreiding van en blootstelling aan (diffuse) verontreinigingen is beperkt, doordat het grondverzet zeer beperkt is.
  • Door inzet van meer machines en minder arbeid, kan men arbo-vriendelijker werken.
  • Sleufloze technieken zijn nog relatief jong en ontwikkelen zich daardoor snel.

Gestuurde boringen:
Horizontaal gestuurd boren  is een boortechniek die vanaf het maaiveld wordt uitgevoerd. Deze techniek bestaat normaliter uit 3 fases, beginnend met een pilot-boring. Hierbij duwt een boormachine de boorkop door de aarde. Door de hoek van de boorkop te sturen en wordt met grote precisie naar de gewenste uittrede gestuurd. Na de pilot-boring vergroot een grotere boorkop het gat. Is het boorgat eenmaal op maat, dan wordt de leiding of buis in zijn geheel door het boorgat getrokken.

Raketboring/Stalen Persing
Een raketboring betreft een onbestuurbare methode om een object, veelal een weg of inrit, sleufloos te kruisen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde raket die door luchtdruk wordt aangedreven. Bij een raketboring dient aan één zijde een sleuf gegraven te worden waarin een stalen buis en raket worden aangebracht om vervolgens de stalen buis onder het object door te persen. Bij een raketboring wordt normaliter een stalen buis aangebracht die veelal dient als mantelbuis voor een leiding of kabel. Een andere toepassing van de stalen buis is drainage voor onttrekking of infiltratie.


Wenst u meer informatie of een prijsopgave neem geheel vrijblijvend contact met ons op.
Contactformulier

Print article